LƯU KHÚC TÂY HỒ

LƯU KHÚC TÂY HỒ

         

              

 

       LƯU KHÚC TÂY HỒ

              
Nguyễn Hoàng Kim Oanh

Lất phất mưa bay giọt muộn tàn 
Cầu vồng loang bóng mộng chiều tan 
Thênh thang sóng lượn say màu biếc 
Lấp loáng gương soi đắm sắc vàng 
Thảng thốt chiêm bao vầng cẩm tú 
Mơ màng vọng tưởng ánh hào quang 
Tây Hồ uẩn ức tơ vương cũ 
Chợt cuốn hồn ta khúc lỡ làng


 

Author: Nguyễn Hoàng Kim Oanh