BA TRẠI **

BA TRẠI **

     BA TRẠI **

              Hải Minh 

 
Nghỉ chân nơi quán lá
Nép dưới gốc bưởi già
Nhấp chén trà Ba Trại
Thơm nắng lụa -tháng ba
**
Cô chủ cười đon đả
Giọng sơn nữ như ru
Lời của khoai của lúa
Lời của gió  thả bùa
**
Thôi em đừng nói nữa
Cứ ngồi yên thế thôi
Để cho tôi được ngắm
Thung sâu và núi đồi
**
Thoảng chút hương rất lạ
Ngây ngất trong hồn tôi
Nâng chén trà run rẩy
Ta phải lòng mất rồi !


** Ba Trại - một trong 7 xã miền núi của huyện Ba Vì -Sơn Tây, vùng chè nổi tiếng của xứ Đoài. 

Author: Hải Minh