BAN MÊ NỐT LẶNG

Tác giả Trần Thị Uyên

Tác giả Trần Thị UyênBAN MÊ NỐT LẶNG

     
    Trần Thị Uyên

 

Ban Mê! 
Lùi sau những cánh bay
Nơi ấy 
Có tình em thắp lửa
Nơi ấy 
Có dòng sông 
Bến thuyền duyên nợ 
Đỏ rực phù sa khao khát một đời thơ

 

Ban Mê!
Hồn găm ắp giấc mơ " 
Nhẫn cỏ " trao tay
Níu đầu ngọn thác
Cơn mưa lạ
Giời đầy gối lạc 
Ráng muộn chiều
Da diết đại ngàn say

 

Sóng đội đường xa
Nghẹn ngào níu cánh bay 
Gửi lại dòng sông 
khúc trầm đẫy nhịp
Câu thơ khát 
Sóng chiều cháy lệ
Sông quặn lòng Serepok... rượu cuồng say!


 


Author: Trần Thị Uyên