BÂNG KHUÂNG

Hát đúm

Hát đúm

            BÂNG KHUÂNG

                     
 Ngọc Mai

Tháng hai hội vẫn còn đây
Cầu treo giải yếm níu say hỡi chàng
Nhịp chân nâng bước người sang
Mượn câu lục bát lỡ làng bắc qua
Hoa xoan tím ngắt vườn nhà
Nhắn tình chung thủy ai đà chóng quên
Hương quỳnh ngát nở về đêm
Tình yêu thức trọn nỗi niềm trao ai
Bâng khuâng dạo gót hôm mai
Trăng rằm lẻ bóng ánh dài lắt lay
Sông quê lặng sóng đò ngày
Gieo lòng cô lữ cơn say nhuốm màu
Bỗng dưng tim cứ nát nhàu
Bỗng dưng sao cứ bẻ câu CHUNG TÌNH
Để cho táo rụng sân đình
Để yêu thương cứ thậm thình ..ai ơi
   
                                   
                                                                                                                                          23.3.2015

 
 

Author: Ngọc Mai