BẤT CHỢT

BẤT CHỢT
       BẤT CHỢT

                       
Ngọc Mai

Bất chợt trên dòng sông
Nổi nênh con sóng lạ
Khiến thuyền ai vội vã
Nghiêng mái chèo bơi xuôi

 
Bất chợt trên dòng đời
Thuyền tình đi hối hả
Căng buồm khua nuông nã
Xa bến bờ bình yên

Bất chợt trên môi mềm
Nụ hôn ai chợt thả
Vương hương tình rất lạ
Xốn xang và dịu êm...

 
 9.9.2015

 

Author: Ngọc Mai