BỘI THỰC!

!

!

Thơ: Hải Minh

Hôm qua mùng sáu tết ta
Tôi mang lễ tạ phật Bà Quan âm 
Sau đôi ba phút trầm ngâm
Vẫy tay tôi lại nói thầm đủ nghe:


Nước mày bé như cái que
Tám nghìn lễ hội - bét nhè quanh năm
Bảo sao đói thối cả răng
Bỏ đồng nghỉ chợ tung tăng phủ chùa
Chốn thiêng thanh tịnh bốn mùa 
Sát sinh xả thịt bán mua thú rừng
Nơi thờ Liệt nữ, Anh hùng
Tô hô khoe ngực khoe lưng khoa hàng...
Ngày đêm rừng rực hóa vàng
Hết hội tỉnh đến hội làng, hội thôn
Sớ thì viết giọng lộng ngôn
Xin giầu xin chức vay dồn Chúa Kho...


Mày về bảo lũ đầu bò
Tâm mà không có lễ to bằng thừa