BỘI THỰC!

Thơ: Hải Minh
!
Hôm nay mùng sáu tết ta

Tôi mang lễ tạ phật Bà Quan âm

Sau đôi ba phút trầm ngâm

Vẫy tay tôi lại nói thầm đủ nghe

Nước mày bé như cái que

Tám nghìn lễ hội - bét nhè quanh năm

Bảo sao đói thối cả răng

Bỏ đồng nghỉ chợ tung tăng Phủ Chùa

Chốn Thiêng thanh tịnh bốn mùa

Sát sinh xả thịt bán mua thú rừng

Nơi thờ Liệt Nữ Anh Hùng

Tô hô khoe ngực khoe lưng khoe hàng...

Ngày đêm rừng rực hóa vàng

Hết hội Tỉnh đến hội Làng hội Thôn

Sớ thì viết giọng lộng ngôn

Xin giầu, xin chức vay dồn Chúa Kho..

Mày về bảo lũ đầu bò

Tâm mà không có lễ to bằng thừa.
HM