BÓNG TẦM XUÂN

Tầm xuân
         

            BÓNG TẦM XUÂN

                     
  Sáu Miệt Vườn

Đường chiều gió trải nắng thưa
Bóng em hàm tiếu như vừa qua đây
Tầm Xuân đã điểm nụ dày
Màu xanh kỉ niệm phủ đầy lối xưa.

 

Author: Sáu Miệt Vườn