CÁNH LƯU LY ĐỒNG NỘI

Hoài Thắm

Hoài Thắm

 CÁNH LƯU LY ĐỒNG NỘI
                       
               
 Trần Hoài Thắm
  
Chiều đông về thăm quê ngoại
Thương bông hoa dại bên đường 
Lẻ loi vươn mình trong cỏ
Mong manh một chút tình vương

 
Nào đâu khoe sắc, khoe hương
Tủi mình phận hoa đồng nội
Nắng ơi xin đừng tắt vội
Lạnh lùng sương ướt giọt đêm

Thổn thức : Xin đừng quên em
Xa người : Lưu ly tím biếc
Thủy chung hay màu ly biệt
Mãn mùa đâu nỡ tàn phai?

Âm thầm chờ ánh nắng mai
Để mong xanh thêm chút lá
Biết đâu chân ai vội vã
Vô tình! tan nát tình hoa !

Author: Trần Hoài Thắm