CẮT TIỀN DUYÊN

CẮT TIỀN DUYÊN
CẮT TIỀN DUYÊN
 
Chử Thu Hằng
 
Này là mâm cau
Này là cơi trầu
Xin người nhận lại
Âm Dương xa ngái
Nợ tình tự kiếp nào mà còn mãi theo nhau?
 
Cháo Lú lúc qua cầu
Buộc em quên thề hẹn cũ
Nhỏ nhoi phận người
Bao la vũ trụ
Dấu nào nhận ra nhau trong kiếp luân hồi?
 
Dẫu xa xưa từng thề thốt vạn lời
Đá chẳng nát
Vàng chẳng phai
Nhưng xác hồn không còn là xác hồn xưa nữa
Thương người còn nặng nợ
Giận mình buộc phải quên.
 
Một lễ này xin được cắt tiền duyên
Cho em trọn đạo làm con
Cho người siêu sinh tịnh độ
Đốt hình nhân… thay em trả nợ
Nếu không giống em xưa
Xin người hãy rộng lòng
Bạc giấy vàng thoi áo cưới ngựa hồng
Thành kính dâng lên, tạ ân tình một thuở…
 
Cắt tiền duyên… Khấu đầu nức nở
Sao không cùng đầu thai để kiếp này có nhau?

 

Author: Chử Thu Hằng