CHIỀU MỘNG DU

CHIỀU MỘNG DU
       CHIỀU MỘNG DU

                   
 Tạ Từ Ly

Hôm nào em đi qua đây
Tóc bay sợi nhỏ gió gầy liêu xiêu
Buồm mây lơ lửng trong chiều
Cho ai dệt nốt lời yêu chưa thành
Dài theo năm tháng chông chênh
Lá xanh một thoáng đã thành vàng khô
Vô tình ai biết đâu ngờ
Để em nghiêng tóc tím bờ tương tư
Mộng mơ hóa thành mộng du
Sầu vương trong mắt mịt mù khói sương
Muộn màng giăng suốt thôi đường
Tôi đi nhặt lại lời thương dầm dề. 

Author: Tạ Từ Ly