CHIỀU MƯA THÀNH CỔ

CHIỀU MƯA THÀNH CỔ
         CHIỀU MƯA THÀNH CỔ
 
                                                       Thiêm Bình

Sơn Tây em về chiều lắc thắc mưa
Mây xà thấp cánh chuồn chuồn nặng nước
Tà áo mỏng nâng ngực đầy nhẹ bước
E thẹn ngày xưa “Yếm thủng tày giần”

Rêu phong nào đưa đẩy bước chân
Đá ong thì thầm chuyện thời thiếu nữ
Dẫu xa lắm rồi vẫn còn cất giữ
Đêm hát giao duyên ánh mắt gieo vần…

Đã mở chốt ô sao lại tần ngần
Mình từng gặp nhau chưa hả gió
Đi khắp phương trời lại nhớ về thành cổ
Lơ đễnh lòng ta mưa ướt cả chiều…

                                   
   3 - 2016