CHIỀU SÔNG BÉ

CHIỀU SÔNG BÉ
         CHIỀU SÔNG BÉ
             
     Nguyễn Đăng Thuyết

Chiều rơi Sông Bé mù sương
Lối về giông bão chắn đường ngăn sông

 
Bãi Sau còn ấm nụ hồng
Núi Dinh nuốt lệ trần lưng sóng hờn

Nỗi niềm mây thả từng cơn
Câu thơ thổn thức cung đờn vực tâm

Hoài Nam cổ vọng xa dần
Tình em thổn thức dư âm ngọn trào

Trăng chiều vắt giọt nôn nao
Bao nhiêu khao khát lọt vào đáy tim

Biển đêm sóng ức đi tìm
Sắc hương hoa tím... còn in má chiều!

 

Author: Nguyễn Đăng Thuyết