CHO CON ĐI HỌC BÂY GIỜ

CHO CON ĐI HỌC BÂY GIỜ
Vẫn mong con được nên người, Đời con thành đạt hơn đời mẹ cha... Lại mùa thi sắp đi qua Cầu mong con được bay xa với đời.

                      CHO CON ĐI HỌC BÂY GIỜ

                     TRẦN THẾ BIẾT 

Cho con đi học bây giờ
Nhiều khi mẹ cứ ngẩn ngơ lo buồn
Chẳng đi xuôi ngược bán buôn
Trông vào mảnh ruộng góc vườn nhỏ nhoi.
Nhà nghèo ruộng mấy sào thôi
Còn lo chim chuột , lo trời bão giông,
Chắt chiu góp nhặt từng đồng
Nắng mưa rét mướt mẹ không quản gì.
Chỉ mong sau mỗi mùa thi,
Rồi con của mẹ sẽ đi đâu là...?
Lo gần rồi lại lo xa
Dẫu cho cơm áo nhạt nhòa mồ hôi,
Vẫn mong con được nên người,
Đời con thành đạt hơn đời mẹ cha...
Lại mùa thi sắp đi qua
Cầu mong con được bay xa với đời
. 

Author: Trần Thế Biết