CHỚM THU

Thu

Thu

                CHỚM THU

                               Kim Sinh

Thì thôi ! Mình thành người xa lạ 
Anh đi đi...
Hái gió cỏ đồng hoang
Ta khép lại ngàn lời cổ tích 
Hạt mầm xanh tắm gội trăng vàng

 
Em sẽ về dựng lại khuôn trang 
Gạn khơi những quay tơ ngày cũ 
Chụm tay vốc vạn ngày chưa đủ
Lẻ loi tìm trong xa mạc hoang vu

Chim lạc bay vào giữa chiều thu
Từng trái quả óng vàng rót mật 
Chúng ta thành những nguoi hành khất 
Bước trái chiều vắng lặng cuối sân ga

Tàu tốc hành đã lặng lẽ đi qua
Vé khứa hồi không tặng người du mục 
Từng yêu nhau với bao điều chân thực 
Phút cúi đầu dấu lệ chia xa

Bỗng giật mình lời hứa hôm qua 
Sẽ cùng nhau mãi tháng ngày em nhỉ
Ta đã sống vì nhau bao ngày như thế
Thu chớm về tuyết lạnh đã bay ... bay ...


 
 

Author: Kim Sinh