ĐÁ CHÔNG CẢM TÁC

Đá Chông

Đá Chông

ĐÁ CHÔNG CẢM TÁC
 
 
Nguyễn Trung Sơn

Đá Chông , Đá Chông
Ngựa lồng lên dốc
Lạnh lưng .
Đà giang sóng dựng !
Rát mặt ,
thông rừng gió thốc
Đá Chông , Đá Chông !
Lẩy bẩy
Cao Biền
Trúc yểm !
Đất hiểm
Núi linh
Rừng chông , đá nhọn .
Nơi Bác chọn :
-Núi sông sương khói một màu
Duỗi , như sóng xuôi
Cuộn , thu hình núi
Tiến , thủ mây bay gió lượn
Thông xanh hồn Nguyễn Trãi phiêu linh
Sông Đà, ngọc ngà Xuân Hương tắm mát
Đá Chông vào đêm trừ tịch
Tiếng quân reo ngựa hí trong mây
*
Kìa Bợ Bạt buồm nâu
Kìa Chẹ Đùng tan tác
Nghìn năm tình Đá Bạc
Nghìn năm trong một chiều
Hoa lau sầu trong nhau !
*
Em sang sông
Chợt ...Đá Chông , ấm nồng
Vạn cổ
Thơ đề vách núi xôn xao...
 

Author: Nguyễn Trung Sơn