DẠ THƯA THẦY*

DẠ THƯA THẦY*
            DẠ THƯA THẦY*

               
  Nguyễn Lâm Cẩn

-Dạ thưa thầy
-Ai… đấy…?
Tôi nhìn thầy mỏng như tờ giấy
Tóc trắng phơ sau cặp kính dày
Bàn tay gầy tóp teo run rẩy
Tôi nắm vào... mắt cứ cay cay!

 
Mới ngày nào giờ thế này đây
Với năm tháng thầy cho trò tâm huyết
Chữ trò đầy lên, sức thầy cạn kiệt
Đến thăm thầy, thầy chẳng nhận ra tôi!

Chữ thầy cho như sữa mẹ trong nôi
Tôi càng lớn, chân thầy càng chậm lại
Tôi thành hoa ngọt trái
Thầy thành gốc thụ nguyên sinh

-Dạ thưa thầy!
Lặng thinh!
Môi mấp máy thầy muốn chào tiễn biệt
Tờ giấy mỏng chứa đầy chữ viết
Thầy viết một đời con viết tiếp… Thầy ơi!

-Dạ thưa thầy!
Nước mắt tôi rơi!


Hà Nội, 16-11-2014
.
*Chữ của nhà thơ Võ Thanh An

Author: Nguyễn Lâm Cẩn