ĐÊM CHÙA HƯƠNG

đêm suối Yến

đêm suối Yến

           ĐÊM CHÙA HƯƠNG
 
Nhớ NLH

Thuyền trăng đang thả sao trôi
Thong dong suối Yến nghiêng trời trao yêu
Bỗng dưng nhớ chuyện nàng Kiều
Đem khao khát, đổi lấy điều xót thương!
Dường như, thoáng Hồ Xuân Hương
Chân thơ xoạc mấy nẻo đường tái tê!
Thuyền trăng nghiêng ngả đôi bề
Tóc xanh hoá giải tỉnh- mê chưa đành
Chân vương cát bụi bại- thành
Thực- hư, sáng- tối...tròng trành nhân gian
Vãng lai,xuôi ngược, tụ tan
Hồn giăng suối Yến trong làn sương mơ
Khói hương lãng đãng ngẩn ngơ
Đôi ông Thiện- Ác tỏ mờ đâu đây
Chùa nào thật-giả vừa xây?
Giải oan... hương khói, đặc đầy người ơi!
Tan mơ...
                    Bến Đục
                                       đã đời!


                                 Xuân  2000


 

Author: Khuất Quang Thái