ĐỒI VẮNG

ĐỒI VẮNG

 
ĐỒI VẮNG
 
Tặng Th
 
Con đường nhỏ ven đồi hoe nắng
Đỏ đất trung du cọ xòe tay
Xóm Thập Lục nghiêng triền đồi vắng
Thơm hương cau, hương bưởi quê mùa
 
Căn nhà gỗ lá đơn sơ
Toàn con gái
Mẹ còng lưng – vàng óng rạ rơm
Tay em gỡ rối tóc mẹ bạc
U uẩn một chiều hoàng hôn …..
 
Mẹ già, các em còn nhỏ
Em lấy chồng xa                              
Ngổn ngang lòng bão giông
Bỏ lại con đường nhòe xanh bóng cọ
Anh đi vẹt cả triền đồi …..
 

Author: Phan Cát Cẩn