EM RA PHỐ THỊ

Sáu Miệt Vườn

Sáu Miệt Vườn

EM RA PHỐ THỊ

   
  Sáu Miệt Vườn

Em mang gì ra phố
Trong nắng Xuân ngã vàng
Đóa hoa chưa quá độ
Sao gọi mùa Xuân sang

Em mang mùa ra phố
Quên trầu thắm hương cau
Đêm thị thành hoa lệ
Đủ sắc màu hỏa châu

Em mang chiều ra phố
Khói sương bay thoảng mờ
Xa vời rồi thơ ấu
Ta neo gì trong mơ

Em mang đời ra phố
Bỏ ta với tình sầu
Bao giờ ta tao ngộ
Khi đời còn bể dâu!

               
 26/01/2015

Author: Sáu Miệt Vườn