GIÃ XUÂN

GIÃ XUÂN
    GIÃ XUÂN

           
 Hải Minh

Trống thúc như vào trận
Thanh la đệm phèng phèng
Í ới từ gà gáy
Nô nức ra đình xem

 
Vẫn trò xưa tích cũ
Mà hồi hộp lạ thường
Mẹ xít xoa thành kính
Đội lễ vào dâng huơng

Người chắp tay cầu khấn
Xin Đức Thánh Hoàng Làng
Phù hộ cho non nước
Được quốc thái -dân an

Xin Thầy tôi ngoài trận
Được chân cứng đá mềm
Nuơng hồng phúc dòng họ 
Tránh hòn đạn ,mũi tên...

Tôi quỳ bên cạnh Mẹ
Đôi mắt Người rưng rưng
Thảng như có tiếng nấc
Nghẹn ngào nơi Hậu Cung...

..Thầy tôi không về nữa
Đi trong tết Mậu Thân
Mẹ yếu nhiều..từ đó
Bỏ đi lễ -bỏ xuân !


..
 
 

Author: Hải Minh