GIAN NAN

Tác giả: Ban Luu


Tranh thủ ngủ một tí đi
Lấy sức chống giặc Côvid...đang bùng.
Các em là những anh hùng,
Xông pha vì sự nghiệp chung : cứu người.
Gian khổ lắm, các em ơi,
Đã lâu không được gặp người mình yêu.
Đăm đăm giữ trọn một điều,
Dồn bao tâm huyết, thương yêu cộng đồng.
Âm thầm viết những chiến công,
Quản chi môi thắm, má hồng nhạt phai.
Cùng bao đồng nghiệp miệt mài,
Đôi khi củ sắn, củ khoai... Đỡ lòng.
Thức ròng, đã mấy đêm thông,
Mồ hôi đổi một ước mong : An toàn.
Cuộc chiến này rất gian nan,
Bà con xin gửi muôn vàn yêu thương.