GIAO CẢM

GIAO CẢM
       

      GIAO CẢM


                    Nguyễn Huy Khôi


Mây vừa bay ngược ngọn nguồn
Mà lòng biển đã trào tuôn sóng rồi
Lặng thầm sông lụa đầy vơi
Miệt mài năm tháng hát lời phù sa.


 

Author: Nguyễn Huy Khôi