GIẤY

Nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn

Nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn

GIẤY

                     Nguyễn Lâm Cẩn

Mỏng lắm !
Mỏng như giấy
Người ta còn làm cho giấy mỏng thêm, mỏng lên đến khi
không mỏng hơn được nữa.
Siêu mỏng giấy !
Giấy chùi
Giấy gói
Giấy lau
Nơi dơ bẩn họ nhà giấy sống trong nhầy nhụa
Gió thổi bay
Giấy nát nhàu dưới mọi bàn tay !

 
Tự cứu !

Chữ nghĩa về nằm trên giấy, 
Đi theo giấy, 
Lật theo giấy, 
Thức ngủ cùng giấy, 
Tiếp tay cho giấy…
Giấy chứa chất thi ca, văn chương, nghệ thuật, tư tưởng, 
luật pháp…
Giấy ra chỉ thị, nghị quyết, chính sách
Giấy là “chính phủ” xếp đặt mọi trật tự và giá trị người 
lên người

Chưa đủ

Giấy biến thành tiền bắt người phải tôn thờ
Đội lên…như thần thánh
Quỳ rạp mà vái lạy
Người bị giấy chỉ huy, thống trị
Khủng hoảng ư ?
Giấy !
Sụp đổ ư ?
Giấy !
Vua chúa, tổng thống, thủ tướng…thành bù nhìn hoặc 
nô lệ giấy.
Hèn kém
Ty tiện
Nhỏ nhen
Bẩn thỉu
Tham lam…

Thoán đoạt ngai giấy thành gươm sắc lẻm
Rắn đá con tim và sắc mặt lạnh lùng !
Giấy khôn ngoan khi biến ra vàng !
Thành công cụ trong tay bạo chúa
Giấy mạnh hơn nguyên tử 
Lệnh giấy phát ra, cả thế giới đi đời !

Thượng Đế ơi !
Giấy đẻ ra Người !

 
Hà Nội
21-11-2012

Author: Nguyễn Lâm Cẩn