GỠ TÓC

Gỡ tóc

Gỡ tóc


          GỠ TÓC 

                    Chử Thu Hằng

Em ngồi hong mớ tóc mây
gỡ từng sợi một
gỡ ngày tháng qua
sợi này óng chuốt nuột nà
hương thơm tự buổi xưa xa ướp vào
 
sợi này gầy mỏng hanh hao
bão giông cuộc sống thuở nào đi qua
sợi này mềm mại thướt tha
tóc thề xưa
dễ chi mà nguôi quên
 
nhặt dăm sợi úa dưới thềm
thổi đi cát bụi
nâng trên tay gầy
tóc mây
giờ lẫn màu mây
em ngồi gỡ tóc
chuốt ngày đi qua…
 

Author: Chử Thu Hằng

Source: vanvn.net