GỐI ĐÔNG

GỐI ĐÔNG
        GỐI ĐÔNG

             
  Trần Đại Hưng

Người đi vớt gió hanh hao
Thả vào đêm lạnh gốc đào ôm sương
Hờn ghen đứng lặng bên đường
Cỏ may hoang hoải còn vương đợi chờ!

 
Đâu rồi, còn nửa giấc mơ
Hoa đời!... cũng thể câu thơ vụn rời
Ngã nghiêng, vẽ tím, lá rơi
Nhặt lên, níu vá tả tơi cuộc tình

                           
  28/12/20015

Author: Trần Đại Hưng