GỬI MÌNH

Sông Đà - Núi Tản

Sông Đà - Núi Tản

Quốc Luận - Cựu chiến binh, nguyên chủ nhiệm câu lạc bộ thơ Non Tản, hiện sống và viết ở Kim Sơn - thị xã Sơn Tây. Tác Phẩm : Thơ Quốc Luận - Kim Liên - NXB Lao động - 2007; Trâu cày vào thơ - NXB Nông nghiệp - 2009.


       GỬI MÌNH 
 
                                       Quốc Luận

Bây giờ mới gặp mình đây
Hẹn lên núi Tản cưỡi mây cùng mình
Xôi nương, rau sắng, măng rừng
Thắm nồng tình nghĩa thơ mình thơ ta
Xin gửi mình khúc sông Đà
Gửi mình hồ nước Tiên Sa vơi đầy
Gửi mình mây trắng bay bay
Nửa vừng trăng,nước vơi đầy Suối Hai
Gửi mình đồi Giếng, đồi Vai
Xem Sơn Tinh gánh đứt quai mấy đồi?
Cánh cò Ngọc Nhị trắng trời
Gửi mình đem giúp về nơi thị thành
Gửi mình suối Ngọc, Khoang Xanh
Làm nguồn cảm hứng để thành vần thơ
Gửi mình cả chiều Đồng Mô
Gửi mình cả những trang thơ xứ Đoài
Hẹn mình ngày mốt ngày mai
Nhớ nhau lại đến Suối Hai gặp mình.


 
 
 

Author: Quốc Luận