GỬI NGƯỜI LỤC BÁT HỒN QUÊ

Yên bình

Yên bình

GỬI NGƯỜI LỤC BÁT HỒN QUÊ
 
 
 
Quý tặng nhà thơ Nguyễn Thị Mai
 
ngày chị về thăm Tam Thuấn - Phúc Thọ.
 
 
 
      Người mang lục bát về quê
 
Vui cùng con chữ nón mê chân trần
 
      Để thơ có được một lần
 
Cởi lòng chia sẻ tình dân tình làng.
 
 
 
      Từng bay trời rộng mênh mang
 
Từng đem lục bát hát sang quê người
 
      Từng khấn Phật đất "lăm tơi"
 
Cánh cò bay lả giữa trời La Tinh...
 
 
 
      Thương ai đi hội một mình
 
Thấy phao tắm, mắt đa tình với ... sư
 
      Hậu Giang rơi guốc... thương chưa!
 
Gió Cà Mau trách mình chưa hết lòng...
 
 
 
      Đã ngàn dặm biển mênh mông
 
Mang quê ra đảo , bão giông mặc trời
 
      Trong mơ từng gọi mẹ ơi
 
Hỏi bờ sông lở cát bồi về đâu?
 
 
 
      Đời ơi ! Những tiếng đời đau
 
Thi nhân lắng lại mai sau kịp buồn?
 
      Người như giọt nước về nguồn
 
Thơ đồng hành với vui buồn non sông.
 
 
 
      Quê này mãi tự cha ông 
 
Chưa sõi mặt chữ đã thông chuyện Kiều
 
      Đem lòng dào dạt thương yêu
 
Gửi vào lục bát bao điều tình quê!
 
                       
 

Author: Công Nhuệ