HẠ BUỒN

HẠ BUỒN
                                   HẠ BUỒN.....

                                     
  Bá Cảnh


 
   Chếch ở bên song, ánh nguyệt tàn
   Hạ vờn mây xám, đón ngày sang
   Bằng lăng, ấp úng đùa sương bạc
   Phượng vỹ, đìu hiu rỡn nắng vàng
   Điểm khúc ca buồn, anh Cuốc gọi
   Ngân dòng nhạc thảm, chị Ve than
   Trông kìa, gió chạy về phương ấy
   Để một, miền quê nóng ngập tràn.

 
 

Author: Bá Cảnh

Source: Website của bacanh