HOA QUỲNH

HOA QUỲNH
              HOA QUỲNH

                             
Tùy Phan

Đọng lại riêng mình sắc trắng trong
Mỗi nhành, cánh mở mỗi đường cong
Hương thơm thầm gửi theo sương gió
Hoa đợi tình ai ngỏ nỗi lòng...!

                 
 Hà Nội 20/6/2016

Author: Tùy Phan