HỎI AI

Suy tư

Suy tư

HỎI AI

       
Khải Hưng

Nghĩ mà
Mặt vã mồ hôi
Sẵn chai
Nhét cả núi đồi vào ngâm
Uống vào
Dính đám gai đâm
Nỗi đau bục ruột
Âm thầm hỏi ai?

Hỏi người đi lượm ve chai
Có nghe mảnh chĩnh hát bài tình ca?

Hỏi người ỏ chốn quan nha
Tiền xây tam phủ tứ tòa ở đâu?

Hỏi người bán ruộng bán trâu
Ra ở gầm cầu làm kiếp sâu đo?

Hỏi Bờm có cái quạt mo
Đổi ra lại được ba bò chín trâu?

Hỏi mà không biết hỏi đâu
Chỉ nghe mái tóc trên đầu bạc thêm!

Buồn như đóng, chán như nêm
Tình chung hòa với niềm riêng bồi hồi
Chỉ tin còn có luật trời
Yên nguyên chỉ ở với người hiền lương!

 

Author: Khải Hưng