HUẾ CHIỀU MƯA

HUẾ CHIỀU MƯA
     HUẾ CHIỀU MƯA

           
   Trần Đại Hưng


Mưa chi trắng lá Huế nờ
Mưa day, mưa dứt rối bờ sông Hương 
Mưa buồn... Vĩ Dạ sầu buông
Mưa giăng níu vá câu thương bẻ dòng
Ai người đứng đợi bên sông 
Chạnh lòng mưa lặng, thinh không chiều về

                     
    22/9/2016

Author: Trần Đại Hưng