KHÁT VỌNG

Tác giả Vũ Xuân Hồng

Tác giả Vũ Xuân Hồng

Thơ của Vũ Xuân Hồng
Núi cao cho áng mây vờn

Biển sâu cho sóng dỗi hờn bờ xa

Suốt đời ta vẫn là ta

Chỉ mong làm giọt phù sa mát lành …


VXH