KIM SƠN CHIỀU THU

KIM SƠN CHIỀU THU
Kim Sơn - một xã vùng đồi bên hồ Đồng Mô thuộc thị xã Sơn Tây - thành phố Hà Nội.

              
  KIM SƠN CHIỀU THU


                            Nguyễn Văn Cách
 

Trời trong, gợn nước cũng trong veo.
Trăng sớm đầu cành lơ lửng treo.
Kìa đỉnh Vua Bà mây trắng xóa,
Nọ sườn Non Tản dốc cheo leo.
Lầu cao điện lưới dăng triền núi
Xuồng khách,thuyền câu nhẹ mái chèo...
Xóm Ngải sương buông bừng ánh điện
Ngỡ ngàng tiên nữ vội về theo.


                                          1993


 
 

Author: Nguyễn Văn Cách