LẠ

Thơ Trang Hà


Có một chiều thật lạ,

thời gian như ngừng trôi.
Có công viên thật lạ,
ghế đá chẳng ai ngồi.

Có con đường thật lạ,
Đi hoài chẳng nhớ tên.
Có phút giây thật lạ,
anh thẫn thờ tìm em.

Có cảm giác thật lạ,
càng gặp càng nhớ thêm.
Nhớ mùi hương rất lạ,
giấu ở trong tóc em.

Có cơn mưa thật lạ,
ướt nhòe môi, mắt em.
Giấc mơ nào thật lạ,
em thấy anh kề bên

Có điều này không lạ,
khi thốt lời nhớ thương.
Chẳng có gì là lạ,
khi hai người vấn vương ...

TH