LA HÁN CHÙA TÂY PHƯƠNG

LA HÁN CHÙA TÂY PHƯƠNG
LA HÁN CHÙA TÂY PHƯƠNG

                                   Vương Duy Miên

Cõi Thiền đứng mãi, tỉnh hay say?
Xót cảnh trần gian kiếp đọa đày
Quắc mắt bất bình, nhăn nếp trán,
Bậm môi phẫn uất,cuộn gân tay...
Lòng người dồn nén bao chua xót,
Mặt Phật trào dâng bấy đắng cay.
Tạc nỗi đau đời quăn thớ gỗ!
Nát Bàn đâu nhỉ? Tạc vào đây!
                                   
                                 2007

Author: Vương Duy Miên