LÍNH ĐẢO

Thùy Loan          LÍNH ĐẢO

                         Thùy Loan

Lâu lắm rồi không được bữa rau xanh
Như cát nóng chui vào trong bụng
Hái hoàng hôn từ quê nhà vời vợi
Cánh lính ta mơ mộng tiệc linh đình.

Đá nơi đây già cội oằn mình
Rêu cũng khát xù gai nhọn sắc
Cánh lính ta xoay trần như sắt thép
Cho ngàn năm Tổ Quốc vẹn hình hài.

Cơn bão nào thường dạo qua đây
Rau mềm yếu làm sao chịu được
Những bữa ăn đũa va nhau hờn giận
Cánh lính cười lấp lánh sao rơi!
 

 

Author: Thùy Loan