LÍNH MÀ MẸ !

Thơ Hải Minh


LÍNH MÀ MẸ!

Ở đơn vị hô một câu
Cả trung đoàn đứng cứng đầu thẳng chân
Về quê làm phó thường dân
Trồng rau, nhổ cỏ, quét sân, nuôi gà...

Kỳ lưng, phụng dưỡng Mẹ già
Yếm nâu, quần nhỏ giặt là tinh tươm.

Người anh hùng thuở chiến trường
Giờ ô - sin giữa đời thường vẫn vui

HM