LÍNH TRUNG ĐOÀN

Những người lính trung đoàn 12 năn xưa

Những người lính trung đoàn 12 năn xưa

Lớp lớp thanh niên từ biệt làng quê Ra mặt trận lòng vui như trẩy hội. Dưới cờ đỏ sao vàng phấp phới Chúng tôi đi mang tryền thống trung đoàn.

        LÍNH TRUNG ĐOÀN


    Tặng cán bộ chiến sỹ trung đoàn Nguyễn Trãi - Hà Tây

 
Chúng tôi - những chàng trai
Quê Ba Vì, Đan Phượng, Hoài Đức, Quốc Oai
Đến Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Chương Mỹ...
Rời ghế nhà trường trở thành chiến sỹ
Thuộc trung đoàn mười hai*
 
Những địa danh Ao Kềnh, Khu Cháy, Xuân Mai
Khởi điểm cuộc đời lính chiến
Rừng Lộc Ninh,núi Bà Đen, bãi biển Sa Huỳnh...
Nơi đồng đội tôi đã đến
Tăng cường cho mặt trận phía Nam
Có đồng chí được điều về lữ đoàn xe tăng
Người được chọn vào sư đoàn không quân phía Bắc...
Chiến dịch mở màn đánh vào Tân Sơn nhất
Có đồng đội tôi nằm lại không về...
 
Lớp lớp thanh niên từ biệt làng quê
Ra mặt trận lòng vui như trẩy hội.
Dưới cờ đỏ sao vàng phấp phới
Chúng tôi đi, mang truyền thống trung đoàn.
 
Năm tháng qua rồi
Khoảnh khắc ấy... thời gian
Đồng đội ơi!
Ai đã thành kỹ sư, bác sỹ?
Ai nằm lại nghĩa trang Trường Sơn, Quảng Trị?
Ai về với ruộng vườn chăm chỉ
Hãy đừng quên
Thời chúng ta là lính trung đoàn!
 
                                                1995
 
Danh số của trung đoàn Nguyễn Trãi

Author: Đặng Hán