LỖ THỦNG

Nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn

Nhà thơ Nguyễn Lâm Cẩn

          LỖ THỦNG

                 
   Nguyễn Lâm Cẩn


 
Có lỗ thủng trên trang giấy
Bài thơ viết chữ lọt vào hun hút, hun hút
Có thể nó đang sống ở đâu đó
Suốt đời tôi kiếm tìm
 
Có lỗ thủng trên mặt ruộng
Mồ hôi đổ xuống hun hút, hun hút
Có thể hạt thóc đang nằm trong ý thức bùn lầy
Nông dân cứ thế kéo cày
 
Có lỗ thủng trong đầu
Bao tư tưởng lọt vào hun hút, hun hút
Lâu rồi nó cũng đầy lên
Tràn ra toàn sâu, chuột…
 
Có lỗ thủng trên bàn thờ thánh
Lời nguyện cầu trôi vào hun hút, hun hút
Kim cô khói hương thít số phận người
Ngộ đức tin Thượng Đế chết lâu rồi.
 
Nhân loại 
Có một lỗ thủng
Hun hút, 
Hun hút…
 
                     Hà Nội, 31-7-2016 

 

Author: Nguyễn Lâm Cẩn