LỖI HẸN

Tác giả Kim Sinh

Tác giả Kim Sinh

           LỖI HẸN 

                   
Kim Sinh

Ai về xuôi không?
Tôi gửi xuân xe lạnh 
Sương buông ướt đẫm chồi non 
Chuông gió ru chiều chân núi
Đào mai xoè cánh căng tròn
Ai về xuôi không? 
Tôi gửi lời thương ... chưa ngỏ
Khuôn trăng phập phồng nỗi nhớ 
Vẫn mong bến cũ... Thuyền xưa...
Ai về xuôi không? 
Tôi gửi men say... Trên lối 
Lời thì thầm mấy sông cũng lội 
Một ngày góp gió... Mưa giông
Ai về xuôi không? 
Tôi gửi bài thơ viết vội 
Cớ chi trở nước lên trời 
Ướt đầm mớ ba mớ bẩy 
Giao duyên hò hẹn chơi vơi... 

KS 

Author: Kim Sinh