LỜI HỨA TRONG ƯỚC VỌNG

Khu du lịch Ao Vua

Khu du lịch Ao Vua

LỜI HỨA TRONG ƯỚC VỌNG
 
Vũ Đình Tuệ

Khi nào em cho mượn em
Đưa lên ngọn suối để xem trăng ngà
Thoát hồn mây nước sao sa
Cõi riêng vẫn vẹn cái ta cái mình

Mai về mãi đẹp trắng tinh
Thơm hơn hoa núi có tình trăm năm.


 

Author: Vũ Đình Tuệ