LỐI VỀ TUỔI THƠ

LỐI VỀ TUỔI THƠ
          LỐI VỀ TUỔI THƠ

                       
Trần Đại Hưng

Nếp nhà xưa tắm chiều đông
Ngõ xưa in bóng soi dòng Lệ Giang
Chiều nghiêng sương tím đường làng
Vắt ngang ký ức bẻ bàng đói no...
Cánh diều xanh biếc tuổi thơ
Lũy tre so nhạc ầu ơ thuở nào!
Chênh chao tưởng nhớ sắc đào
Hồn quê còn đó thắm bao nghĩa tình
Đi xa... đâu thật quê mình!
Cánh trăng vời vợi lung linh nguyện thề
Tiếng lòng ta gọi...ơi quê!
Vọng ngân...giục bước lối về bến xưa!

                                         
 27/11/2015

Author: Trần Đại Hưng