MÁCH BẢO

Thơ của Vũ Xuân Hồng


MÁCH BẢO

 
Lá trầu mách với quả cau
Rằng đôi trai gái hẹn nhau tâm đầu
 
Ngọn gió mách bến sông sâu
Cánh buồm dù có đi đâu cũng về
 
Phù sa mách với triền đê
Tháng ba hoa gạo vẫn  thề đỏ tươi
 
Đất đai mách bảo với người
Tình cây và đất muôn đời thủy chung…
VXH