MẸ

MẸ

             MẸ VỚI PHỐ ĐÊM

                                  Võ Bá

Thúng hàng rong trễ bên hông
Mẹ đi như chiếc cầu vồng… đang rơi
“Ai …mua…” thao thiết gọi mời
Tiếng rao buốt một khoảng trời phố đêm                           
               VƯỜN XƯA

                       
  Đậu Phi Nam

Con về thăm lại vườn xưa
Trầu đâu chẳng thấy, cau cưa gốc rồi
Góc vườn bà lão bình vôi
Lăn vào nỗi nhớ Mẹ ơi môi hồng!...
ĐPN (Quỳnh Lưu Nghệ An)

Author: Võ Bá và Đậu Phi Nam