MẸ

Thơ: Hải Minh
!
Bốn mươi năm rồi
Đất nước đã bình yên
Sao Mẹ lại đào hầm đắp lũy
Xưa nhát cuốc đánh Tây đuổi Mỹ
Le lói ngọn đèn
Mà sáng rực niềm tin


Mẹ lại đào hầm
Lưỡi cuốc bổ vào tim
Trái tim già
Còn được bao nhiêu máu ?
Những đứa con
Ngày xưa hầm sâu ẩn náu
Giờ ngoi lên
Hóa địa chủ cường hào..
Tiếng cuốc Mẹ đào
Trong tiếng nấc nghẹn ngào
Trong dòng lệ đắng cay
Nhòa ngọn đèn cao áp
Buông cuốc
Run tay châm nén nhang ngào ngạt
Trước bàn thờ...
                tức tưởi gọi Bác ơi!