MẸ ĐỐP

MẸ ĐỐP
             
                 MẸ ĐỐP

                           
Trần Thư

Cũ kĩ nhưng mà được cái ngoan
Việc nhà việc xã, Đốp lo toàn
Đong đưa váy ngắn, tay khua cốc
Cũn cỡn áo nâu, miệng gọi oang
Dải yếm gói lời ông xã trưởng
Chiếu làng rũ mặt bọn nha quan
Cùng đinh không chữ mà thâm thúy
Mới biết mõ đâu phải loại xoàng


 

Author: Trần Thư