MỘT NGÀY

Kim Sinh

Kim Sinh

             MỘT NGÀY

                       
  Kim Sinh

Một ngày bão gió tơi bời
Một ngày sóng cả đắm trôi thuyền tình
Một ngày chết khóm trúc xinh 
Một ngày khô héo đầu đình có tang 
Một năm không có xuân sang 
Trời thu mắt biếc vạn ngàn lệ rơi 
Ai đem tuyết phủ ngang trời 
Tuyết dày băng lạnh chao ơi sững sờ 
Bão lòng tan cả thuyền mơ 
Tin yêu oà vỡ vần thơ chữ tình


 

Author: Kim Sinh