MƯA TRÊN THÀNH CỔ

!

!

Thơ: Hải Minh
Mưa tầm tã thị xã nhoà hư ảo 

Cổ thành buồn cúi mặt nghĩ ngợi chi 
Bốn cửa ô gió lồng lên gọi bão 
Mây trắng về đâu, để xám lạnh Ba Vì

Em ở đâu có kịp về rút áo?
Gấp muôn năm thơm thảo nắng sông Hồng 
Ai vội về, lách mình qua khe cổng 
Ướt hết rồi tội nghiệp lụa Hà Đông

Trong quán lá có người ngồi bó gối
Chén rượu suông nhạt thếch từ lâu rồi 
Thương bé nhỏ gió về làm tóc rối 
Mưa ngừng thôi cho hoa tím lên đồi.

HM