NẾT NGƯỜI

NẾT NGƯỜI
      NẾT NGƯỜI

                 
Ái Nhân

Em như là mây trôi 
Trong bể dâu thiện ác
Nén bão lòng khao khát
Những đêm mơ vỡ bờ

 
Em chỉ là em thôi
Những giận hờn vô cớ
Trái ngang còn duyên nợ
Nỗi ghen tuông lẽ thường

Em vẫn là em thôi
Giấc mơ còn mong đẹp
Bể tình đo rộng hẹp
Bằng tấc gang thước người

Em mãi là em thôi
Điều đáng yêu nhất đó
Giữa bộn bề gian khó
Vẫn nguyên trinh nết người!


 

Author: Ái Nhân